Thống kê truy nhập
Lixao  Lượt truy cập: 1882271
Lixao  Số người Online: 53
Quảng bá Doanh nghiệp
Thông tin chi tiết

Cơ cấu tổ chức
Ngày , 4/19/2017, 3:35 PM
Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo

Lãnh đạo gồm: Giám đốc  

b) Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 3 phòng, Trại: 

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Ứng dụng công nghệ

- Trạm dịch vụ khoa học công nghệ

- Trại thực nghiệm sinh học

c) Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác: 

- Tổng số cán bộ và người lao động: 17 người (nam: 9, nữ: 07) gồm:

                       + Biên chế nhà nước được giao 11 viên chức;  

                      + Số  hợp đồng lao động : 05 người; 

                      + Bảo vệ: 01 người

- Về trình độ chuyên môn đào tạo: 

       Thạc sĩ:  03 người; Đại học có 15 người; Cao đẳng, trung cấp 01 người; 

- Cơ cấu trình độ chuyên môn đại học: 

Công nghệ sinh học 05 người; Cử nhân kinh tế: 01 người; Nông lâm nghiệp: 03 người; Công nghệ thông tin 02 người; Công nghệ môi trường 01 người; Điện tự động hóa 02 người; Cơ khí chế tạo 01 người.; Báo chí 01 người

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi: 06 người; Từ 30-40 tuổi: 10 người; Trên 50 tuổi: 01 người 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên

Nguồn thông tin:

Tin liên quan
Cơ cấu tổ chức

Tin nổi bật
Phim tài liệu
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 8 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 7 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 1 tháng 7 năm 2013