Thống kê truy nhập
Lixao  Lượt truy cập: 2059468
Lixao  Số người Online: 83
Quảng bá Doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo

Lãnh đạo gồm:

     - Giám đốc

     - Phó giám đốc 

b) Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 3 phòng, Xưởng: 

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Ứng dụng công nghệ

- Trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật

- Xưởng thực nghiệm sinh học


c) Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác: 

- Tổng số cán bộ và người lao động: 17 người (nam: 11, nữ: 06) gồm:

                             + Biên chế nhà nước được giao 11 viên chức;  

                      + Số  hợp đồng lao động : 07 người; 

- Về trình độ chuyên môn đào tạo: 

       Thạc sĩ:  02 người; Đại học có 12 người; Cao đẳng, trung cấp 03 người; 

- Cơ cấu trình độ chuyên môn đại học: 

Công nghệ sinh học 03 người; Cử nhân kinh tế: 01 người; Nông lâm nghiệp: 03 người; Công nghệ thông tin 02 người; Công nghệ môi trường 01 người; Điện tự động hóa 01 người; Cơ khí chế tạo 01 người. 

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi: 07 người; Từ 30-40 tuổi: 09 người; Trên 50 tuổi: 01 người 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên

Tin nổi bật
An error has occurred. Error: Tin nổi bật is currently unavailable.
Phim tài liệu
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 8 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 7 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 1 tháng 7 năm 2013