Mode
Thống kê truy nhập
Lixao  Lượt truy cập: 2059473
Lixao  Số người Online: 86
Quảng bá Doanh nghiệp

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ Thái Nguyên


1. Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và  công nghệ Thái Nguyên

2. Địa chỉ: Tổ 23 Phường Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên

3. Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

4. Cơ quan quyết định thành lập: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 Tên gọi của Trung tâm qua các thời kỳ:

- Quyết định số 316/QĐ-UB ngày 29/10/1996 của UBND tỉnh Bắc Thái, về việc thành lập Trung tâm tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Quyết định số 3370/QĐ-UB ngày 03/12/1998 của UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc đổi tên và tổ chức lại hoạt động của Trung tâm tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường thành Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Quyết định số 2954/QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường thành Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên;

- Quyết định số: 2888/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc tổ chức lại bộ máy Sở khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Đổi tên Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ thành Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ)

Tin nổi bật
An error has occurred. Error: Tin nổi bật is currently unavailable.
Phim tài liệu
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 8 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 tháng 7 năm 2013
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 1 tháng 7 năm 2013